Historie TFSoftu

Firma TFSoft se dnes zabývá třemi hlavními činnostmi. První z nich je grafický design (grafické návrhy a jejich finální zpracování), sazba různých materiálů (knihy, brožury, panely, plakáty, letáky, atd.) a sazba tiskovin dle dodané předlohy. Druhou doménou TFSoftu je tvorba internetových/intranetových a "windows" aplikací na zakázku. Třetí oblastí je problematika zpracování panoramatických fotografií a virtuálních procházek.

S jakou tématikou se naše firma setkávala v minulosti? (Uvedena je vždy nová, rozšiřující, problematika oproti letům předcházejícím.)


© TFSoft, 2003–2015

Powered by TF-Wmake 1.9.0, © TFSoft 2003-2018.
Processing took 0.009 seconds.