TFSoft

programování, design, DTP

Nabídka tisku

Tiskárna HP Designjet Z2100Pro každého, kdo požaduje věrnou reprodukci barev, nabízíme velkoformátový tisk do formátu A1+. Zvládáme nejen kvalitní fotografický tisk, ale také barevně věrný nátisk včetně simulace velké části přímých barev PANTONE.

více ->>

TF-Wmake manuál

Kompletně přepracovaná uživatelská příručka k našemu redakčnímu systému je tu!
Ukázka několika stránek.

více ->>

Periodická tabulka (PTP)

Barevná verze naší periodické tabulky prvků je tu! Pomocí barevných vrstev máme nově k dispozici celou řadu zajímavých pohledů na PTP. Stáhněte si ukázkový soubor (formát PDF).

Internetová řešení

Aplikace (MS Windows)

Vyhledávání

Periodická tabulka – PTP určená k tisku

Základní seznámení s naší PTP PTP - barevná varianta PTP - černobílá varianta

verze: 2.0 (barevná)
tisk: papír 200 g/m2
(možnost laminace)
soubor: PDF s vrstvami
stáhnout ukázkové PDF

Periodická tabulka v 2.0 - bloky prvků Periodická tabulka v 2.0 - znázornění teploty tání Periodická tabulka v 2.0 - elektronegativita Periodická tabulka v 2.0 - znázornění hustoty Periodická tabulka v 2.0 - jedna z možných variant zadní strany Periodická tabulka v 2.0 - jedna z možných variant zadní strany Periodická tabulka v 2.0 - jedna z možných variant zadní strany

Původní černobílá varianta naší periodické tabulky prvků (PTP) některým uživatelům nevyhovovala. Proto jsme vytvořili barevnou variantu, která přináší v tištěné i v elektronické podobě celou řadu zajímavých pohledů na PTP.
V elektronické verzi (PDF) máte možnost používat sadu vrstev, které pomocí podbarvení znázorňují určité charakterisktiky prvků. V případě tištěné verze si můžete dopředu vybrat z nabídky dostupných vrstev tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.
Na rubové straně naleznete několik zmenšených PTP. Ty jsou v tištěné verzi buďto prázdné (je v nich umožněno samostatné znázorňování vlastností a různých trendů), nebo je možné vytisknout specifické podbarvení vybraných vlastností dle vašich požadavků.

Dostupné barevné vrstvy

 • bloky prvků (s, p, d, f)
 • skupenství
 • přírodní/umělé prvky
 • kovové vlastnosti
 • radioaktivita
 • elektronegativita
 • kovalentní poloměr
 • krystalografické soustavy
 • acidobazické vlastnosti
 • teplota tání
 • hustota
 • a připravujeme další...

Ostatní údaje odpovídají černobílé verzi 1.x

 • informace o jednotlivých prvcích:
  • značka prvku, atomové číslo, relativní atomová hmotnost, typické oxidační stavy s vyznačením nejstálejšího, elektronegativita dle Paulinga, český a latinský název prvku, elektronová konfigurace, acidobazické vlastnosti, krystalová struktura, teplota tání, teplota varu, hustota, kovalentní poloměr, označení radioaktivních prvků, skupenství (20 °C), označení uměle připravených prvků
 • rozšiřující informace:
  • vybrané radioaktivní izotopy a jejich vlastnosti
  • rozpustnosti vybraných látek ve vodě
  • vybrané vazebné energie
  • disociační konstanty vybraných kyselin
  • řada napětí kovů s uvedenými standardními potenciály
  • důležité konstanty
  • stupnice procentuálního vyjádření charakteru jednoduché vazby
  • výstražné symboly dle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

Ceny

Tabulku dodáváme buďto v tištěné podobě, nebo ve formátu PDF.

 • Tištěná verze (formát A4)
  Cena tištěné tabulky je 34 Kč/ks (při odběru alespoň 30 kusů).
  V případě tištěné verze je třeba vybrat vrstvu titulní strany a případně vrstvy použité na rubové straně.
 • Elektronická verze (PDF pro vlastní tisk)
  Cena licence je 3000 Kč a opravňuje tisknout tabulku pro potřeby školy/instituce v neomezeném množství (tuto verzi mohou zakoupit pouze školy a ostatní vzdělávací instituce).

Pokud máte o naši periodickou tabulku zájem, kontaktujte nás e-mailem.


Přístupů celkem: 1053297. [více]

Powered by TF-Wmake 1.9.0, © TFSoft 2003-2018.
Processing took 0.309 seconds.