Co děláme?

ČASOPIS PRO UČITELE, VZDĚLÁVACÍ AKCE, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY a UČEBNICE, GRAFICKÉ NÁVRHY, SAZBA, KOREKTURY, 3D TISK, VÝVOJ APLIKACÍ, FOTOPANORAMATA, VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKY, VELKOFORMÁTOVÝ TISK...

Pokud máte zájem o spolupráci s námi, neváhejte nás kontaktovat...

- Naše projekty -

Vedle práce pro naše zákazníky se věnujeme také svým dlouhodobým projektům.
Poslední dobou se stále více zaměřujeme na oblast vzdělávání.

Časopis e-Mole.cz

Časopis e-Mole

www.e-mole.cz

Proč jsem začali v roce 2014 vydávat časopis pro učitele? Naším hlavním cílem je ukázat, že digitální technologie nejsou nám učitelům na obtíž, ale že je to přesně naopak, přináší nové možnosti, jak dětem přiblížit problematiku našich oborů a jak z někdy nudné výuky udělat dobrodružnou cestu za poznáním. Na rozdíl od různých školicích akcí a konferencí vidíme v časopisu příležitost přinést zajímavé nápady a ukázky z výuky většímu množství učitelů.

Akreditované vzdělávání učitelů v rámci MŠMT DVPP

Vzdělávání učitelů

www.interactivelearning.cz

Naše kurzy a semináře, které jsou akreditované v systému MŠMT DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), se zaměřují na řadu oblastí. Za všechny jmenujme digitální technologie ve výuce (3D tisk, programování, robotika, Arduino, micro:bit, počítačová grafika, 3D modelování, multimédia, ...) a výuku přírodních věd v duchu STEAM (rozmanitost přírody, netradiční experimenty, mikroskopie, školní měřicí systémy, ...). S námi si můžete postavit třeba i 3D tiskárnu :-).

Půda - Centrum technického vzdělávání - Městská knihovna Polička

Projektová výuka

puda.knihovna.policka.org

Intenzivně se věnujeme také práci s dětmi. Naší doménou jsou oblasti polytechnické a přírodovědné, jejichž kombinace se dnes často označuje zkratkou STEM (volně přeloženo: věda, technika, konstruování, matematika). Základem našeho přístupu je tzv. projektové vyučování (angl. Project-based learning, PBL). Projektové vyučování je spjato s praxí, a tím umožňuje překlenout odtržení výuky od reality života. Projekt končí vždy konkrétním hmatatelným výstupem.

3D tištěná stavebnice m-BITBEAM

m-BITBEAM

www.tfsoft.cz/m-bitbeam

Bitbeam je konstrukční a prototypovací stavebnice dostupná zcela zdarma (Open Source). Rozměrově je kompatibilní s LEGO Technics/Mindstorms, takže je možné obě stavebnice navzájem kombinovat. Základní Bitbeam dílky jsou navržené tak, aby je bylo možné snadno vyrábět „v domácím prostředí“ z různých materiálů různými technologiemi (3D tisk, CNC frézování, vyřezávání laserem). Systém Bitbeam je zajímavou levnou alternativou k různým komerčním programovatelným STEM stavebnicím.

Školní STEAM měřicí szstém MoleGraph + MoleBox

MoleGraph + MoleBox

www.e-mole.cz/diy/molegraph

Školní měřicí systémy k badatelské výuce prostě patří. Proč ale nakupovat drahé systémy za mnoho desítek tisíc, když se dá použít levné Arduino? a právě proto jsme vytvořili multiplatformní aplikaci pro zobrazování a záznam dat - MoleGraph (pro MS Windows, Linux, Android, macOS). Společně s MoleGraphem je k dispozici také systém 3D tisknutelných krabiček a držáků MoleBox a v neposlední řadě MoleGraph Shield. Vše je otevřené (Open Source) a rozšiřitelné dle libosti...

Molestock - školní delta 3D tiskárna

3D tiskárna Molestock

www.e-mole.cz/molestock

Právě 3D tisk je jednou z tvořivých rozvíjejících technologií, která nám na školách dosud chyběla. Dokáže dnešní žáky aktivně vtáhnout do různorodé problematiky napříč obory. Potřebujeme k tomu ale nějkou 3D tiskárnu. Můžeme si koupit komerční řešení, nebo si 3D tiskárnu postavit v duchu komunitního projektu RepRap. My jsme se pustili do stavby vlastní varianty RepRap delta 3D tiskárny, kterou jsme nazvali Molestock. a jak jinak, zůstali jsme věrni myšlence Open Source.

Výukové materiály LEGO Mindstorms

JAOS + LEGO Mindstorms

www.tfsoft.cz/lego_mindstorms

Ve stavebnici LEGO Mindstorms jsme našli dobrého vzdělávacího pomocníka :-). Naše materiály a zkušenosti vznikaly postupně při výuce dětí ve věku 8–13 let. Zajímá vás, co nebo kdo je to JAOS? Nevím, jestli vám dám uspokojivou odpověď... Celé to začalo podivným emailem, který jsme s dětmi na „kroužku“ jednoho dne dostali. Pokusili jsme se vše uspořádat do ucelené sci-fi povídky, která děti provází napříč jednotlivými lekcemi. Hlavním cílem je pomoci dvěma dětem v daleké budoucnosti...

3D tištěné modely jako výukové pomůcky

3D modely

www.e-mole.cz/3d-model

K pochopení celé řady věcí, nejen v rámci přírodních věd, mnohdy stačí vzít do ruky ten správný model a pořádně si ho prohlédnout. Využívání názorných 3D výukových pomůcek získalo s příchodem 3D tisku nový rozměr. Nejenže si můžeme vyrobit řadu klasických osvědčených 3D modelů, ale máme také možnost navrhovat a tisknout si své vlastní modely. Díky nízké ceně 3D tisku můžeme snadno vyrobit názorné pomůcky pro každého žáka nebo pro malé skupiny. 3D modely nám zkrátka učarovaly...

Popularizační akce pro děti i širokou veřejnost

Popularizační akce

puda.knihovna.policka.org

Vedle systematického vzdělávání žáků, studentů a učitelů se věnujeme popularizační činnosti pro školy a širokou veřejnost. Na našich popularizačních seminářích a workshopech se můžete setkat s řadou přírodovědnýchpolytechnických témat. Snažíme se ukazovat, že svět kolem nás je zajímavý a že stojí za to ho objevovat v každém věku. Lidské poznání kráčí mílovými kroky kupředu a to, co platilo včera, již dnes platit nemusí. Aktuální poznatky předáváme zábavnou a poutavou formou.